खिशात ठेवता येईल असे संक्षिप्त पंचांग.

जानेवारी ते डिसेंबर कालावधीसाठी रोजची तिथी, वार, दिनविशेष या रचनेसह. शुभाशुभ दिवस. गुंतवणुकीसाठी दिवस. निवडक गावांची चतुर्थी चंद्रोदयाची एकत्रित माहिती.

दिनविशेष २०२२

₹18.00Price